Terapialaser

terapialaser

Mihin laserin teho perustuu?

Laserterapiassa hoidettavaan alueeseen kohdistetaan tietyllä aallonpituudella olevaa laservaloa. Nämä tietyt aallonpituudet aiheuttavat biofysiologisia ja terapeuttisia vaikutuksia solutasolla asti. Laserhoito vilkastuttaa verenkiertoa, jolloin vaurioalueelle kulkeutuu runsaasti vettä, happea, ravintoaineita. ja energiaa. Siten laser luo elimistölle ihanteelliset olosuhteet paranemiseen, jolloin tulehdus, turvotus, lihasspasmit, jäykkyys ja kipu vähenevät. Terapialaser on turvallinen hoitomuoto ammattitaitoisen fysioterapeutin antamana.

Laserin hyötyjä eläinfysioterapiassa;

 • ei aiheuta eläimelle minkäänlaisia epämukavia tuntemuksia
 • ei sivuvaikutuksia
 • lievittää kipua
 • vähentää tulehduksia
 • vähentää turvotusta
 • edistää kudoksen paranemista
 • nopeuttaa haavojen paranemista
 • nopeuttaa murtumien paranemista

Laserilla voidaan hoitaa mm. seuraavanlaisia vaivoja;

 • lihaskivut, -kireydet, revähtymät
 • jännevauriot
 • nivelrikko, nivelkipu
 • selkäkipu
 • murtumat
 • tulehdukset
 • haavat, kuten leikkaushaavojenjälkihoito

Milloin laseria ei voi antaa;

 • tiineyden aikana
 • syöpäpotilaille

Laserterapian toteutus käytännössä;

Hoidettava alue käsitellään kauttaaltaan liikuttelemalla laserin anturia alueella. Hoidon aikana eläin voi seistä, istua tai maata lattialla, pöydällä tai joskus omistajansa sylissä eläimen koosta ja hoidettavasta alueesta riippuen. Hoito voi tuntua lievänä lämmöntunteena. Useimmat eläimet rentoutuvat ja lepäävät hoidon aikana.

Hoito kestää hoidettavan alueen laajuudesta ja eläimen koosta riippuen 1-15 min. Käyttämäni laser on ns. IV-luokan terapialaser, jolla saavutetaan hyvä hoitotulos matalatehoisempia lasereita lyhemmässä ajassa.

Laserterapian vaikutukset ovat yksilöllisiä. Osalla potilaista vaikutukset näkyvät jo heti ensimmäisen hoidon jälkeen. Osa vaatii tähän kolmesta neljään hoitokertaa. Joillain potilailla hoito saattaa hetkellisesti lisätä kipua. Kipu on ohimenevää ja merkki siitä, että elimistön omat paranemisprosessit ovat käynnistyneet.

Hoito toteutetaan 1-2 kertaa viikossa 3-10 kerran sarjana hoidettavasta vaivasta riippuen. Krooniset vaivat vaativat yleensä akuutteja vaivoja pidemmän hoitojakson. Kroonisissa vaivoissa laseria suositellaan ylläpitohoitoon.